• Twee Assenaar opgepakt tijdens TT Festival
  • Extra Repair Café Assen
  • Ongeval bij de Steile Wand op het terrein van het TT Festival
  • Uitermate goede sfeer tijdens 1e avond TT Festival 2017
  • Nieuwbouw hotel De Bonte Wever in gebruik genomen!

Klachten en Informatie

Als u klachten heeft over een artikel, of de titel ervan, staat u natuurlijk altijd vrij om hier een mening over te hebben en die met ons te delen.

Wat u dan kunt doen is contact opnemen met de redactie en deze zal dan samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uw reclame op MoiAssen ?

Maandelijks duizenden bezoekers bereiken op de grootste nieuwssite uit
Assen en de Regio? Vraag naar de mogelijkheden.

© MoiAssen