• Politie op zoek naar dieven van in Assen gestolen pinpas van een 80-jarige vrouw
  • Campertrail in Hondsrug gebied te zien in “Man bijt hond”
  • Leerlingen interviewen Gideon Samson
  • Brandgerucht aan de Ceresstraat  in centrum van Assen
  • Man staat met pistool op spoor aan de spoorstraat in Assen, politie trekt dienstwapen

COPYRIGHT

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

00ATIK-TANDARTSPRAKTIJK-V2

Klachten en Informatie

Als u klachten heeft over een artikel, of de titel ervan, staat u natuurlijk altijd vrij om hier een mening over te hebben en die met ons te delen. Wat u dan kunt doen is contact opnemen met de redactie en deze zal dan samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
© MoiAssen