JOHAN WILLEM FRISO KAZERNE IN ASSEN BLIJFT OPEN!

Gemeente dankt Assenaren en Drenten voor steun

Assen, 11 oktober  2013

De Johan Willem Friso Kazerne in Assen blijft open en de Luchtmobiele Brigade

in Assen. Dat is het resultaat van de onderhandelingen over de begroting 2014 tussen het kabinet en tweede kamerfracties van Christenunie, D66 en SGP. Het openhouden van de kazerne in Assen was een nadrukkelijke wens van de tweede kamerfractie van de Christenunie, die daar bij monde van fractievoorzitter Arie Slob nadrukkelijk op heeft ingezet, samen met landelijk partijvoorzitter Piet Adema.

 

Op het moment van schrijven van dit persbericht waren de details van het akkoord in Den Haag nog niet bekend. Wel is het openhouden van de kazerne in Assen inmiddels door woordvoerders van de onderhandelende partijen bevestigd. Voor Assen en Drenthe is het onderhandelingsresultaat van groot belang voor de lokale en regionale werkgelegenheid. Het verlies van 1000 directe en zo’n 500 indirecte banen wordt met het Haagse akkoord voorkomen en dat biedt perspectief voor de toekomst.

 

Het College van B&W van Assen wil in eerste instantie iedereen bedanken die de afgelopen weken de petitie ondertekend heeft waarin wordt gepleit voor het openhouden van de Johan Willem Friso Kazerne. Burgemeester Abbenhues: “Onder de niet aflatende inzet van de leden van het comité “Steun de Kazerne” zijn bijna 10.000 handtekeningen verzameld. Dat heeft grote indruk gemaakt. Veel respect voor de leden van het comité, die zich belangeloos hebben ingezet”.

 

 

Verder is Assen veel dank verschuldigd aan de maatschappelijke organisaties en instellingen in Assen en omgeving die zich eveneens met veel enthousiasme achter het initiatief geschaard hebben. Ook de inzet van de fracties in de gemeenteraad heeft burgemeester Abbenhues als een forse steun in de rug ervaren. Abbenhues: “Ieder heeft zijn partijlijnen richting tweede kamer benut. Dit kun je bereiken als je met elkaar samenwerkt”.

 

Tenslotte prijst de burgemeester Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, die in Den Haag nadrukkelijk de belangen van Assen en van Noord Nederland op de politieke agenda heeft gezet. “Hij heeft de Drentse lobby op een voortvarende wijze aangevoerd”.

___________________________________________________________________________

 

Reacties

Redactie MoiAssen

leave a comment

Create AccountLog In Your Account