Betreft hellingpercentage Vredeveldtunnel

Levensloopbestendige fietserstunnel
Nagenoeg iedereen ziet in dat het belangrijk is dat ouderen zo lang mogelijk blijven deelnemen aan de maatschappij. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en moeten zo lang mogelijk mobiel blijven. Dat is beter voor de ouderen zelf, maar ook beter voor de maatschappij, niet in de laatste plaats vanwege de kosten. Zogenaamde levensloopbestendige woningen moeten zorgen dat de bewoners een zo groot mogelijk deel van hun leven in zo’n woning kunnen wonen. Levensloopbestendigheid is nog geen gemeengoed in de ruimtelijke inrichting. Als we willen dat verkeersgebruikers meer en langer dan nu van de fiets gebruik blijven maken of blijven lopen, dan zullen we ook bij hellingen rekening moeten houden met de groepen die daar nu moeite mee hebben. De hellingen van de Vredeveldtunnel vormen voor een grote groep een barrière tussen de binnenstad en Assen-Oost. Zij mijden de tunnel en rijden om, pakken de auto of mijden de binnenstad helemaal.

Presentatie plannen op 28 februari j.l.
Een week geleden bent u in een informerende raadszitting op de hoogte gebracht van de plannen van het college met betrekking tot het Stationsgebied. In de presentatie door mevrouw Comino werd tevens ingegaan op de gevolgen van het terugbrengen van het hellingpercentage naar 3,5%. Volgens mevrouw Comino zou de woning op de hoek van de Vredeveldseweg moeten worden onteigend en zou de afstand tussen de autotunnel en het Rolderdek (het viaduct over de Rolderstraat) te kort zijn om de autotunnel dieper aan te leggen. Beide beweringen zijn onjuist en bevestigen dat het College nog geen stappen wil zetten in de richting van een comfortabele fietstunnel.

Afstand autotunnel-Rolderdek
Voor wat betreft de afstand tussen de autotunnel en het Rolderdek, deze bedraagt ruim 360 meter. Voor de helling van de autotunnel (7% over een hoogteverschil van 7,5 meter) is een afstand van circa 107 meter nodig. Voor de helling van het Rolderdek (3,5% over een hoogteverschil van 2,5 meter) is een afstand van circa 72 meter nodig. Dan blijft nog ruim 80 meter over. Omdat de autotunnel slechts maximaal 30 cm hoeft te zakken om de fietstunnel een helling van 3,5% te geven is van deze 80 meter minder dan 5 meter nodig voor de langere helling van de autotunnel.

De autotunnel hoeft slechts 30 cm te zakken omdat de noord-zuid fietsverbinding die wij langs het spoor voorstellen een ranke (dunne) constructie betreft, waarvoor de helling van de fietstunnel niet in de richting van het centrum hoeft worden opgeschoven.

Onteigening hoekwoning
De bewering dat de hoekwoning moet worden onteigend dwingt ons om op de stoel van de verkeerskundige ontwerpers te gaan zitten. Bijgevoegd de principeschets (en bewerkte luchtfoto) met de aanpassingen zoals wij die voorstellen. Uiteraard moeten deze nog worden uitgewerkt door de verkeerskundigen en van een prijskaartje worden voorzien. In de aanpassingsschets en de luchtfoto is te zien dat de hoekwoning op de plaats van de huidige fietshelling een uitrit kan behouden naar de Buizerdstraat (of eventueel de Vredeveldseweg). Onteigening van deze woning zou dus onnodig de kosten opdrijven.

Onze voorstellen op een rijtje
Het voorstel van de Fietsersbond Assen en het Bewonersoverleg Assen-Oost, zoals in onze vorige brief genoemd, omvat:

  • Terugbrengen hoogte in de fietstunnel van 2,6 naar 2,5 meter door de vloer 10 cm op te hogen.
  • Aansluitend hellingen van 3,5%.
  • Aanbrengen uitrit voor de hoekwoning Vredeveldseweg naar de Buizerdstraat zoals in de schets (of naar de Vredeveldseweg).
  • Aanbrengen van een lichte knik in de oostelijke fietshelling waarbij deze 17 meter verder uitkomt op de Vredeveldseweg. Daartoe moet de bovenste meter van de tunnelwand worden uitgebroken.
  • Realiseren van een voetpad langs de oostelijke helling van de fietstunnel om te voorkomen dat voetgangers het fietspad gaan gebruiken. Daartoe moet aanvullend één tunnelwand aan de oostzijde worden uitgebroken.
  • Verlengen van de westelijke tunnelhelling met circa 17 meter. Daarvoor hoeft de tunnelwand niet te worden uitgebroken.
  • Verlagen van de autotunnel met maximaal 30 cm ter plaatse van de kruising met de fietstunnel.
  • Noord-Zuidfietsroute langs de Overcingellaan tegen het NS-terrein leggen en met een lichte constructie over de fietstunnel laten uitkomen bij de stationsbebouwing en daar naar het Stationsplein leiden.
  • De oprit (te voet) naar het onbetaald fietsparkeren in het gebouw verwerken.
  • Voor fietsverkeer dat aan de centrumkant uit de fietstunnel komt een lus maken naar het Stationsplein. Daarnaast kunnen fietsers ook, zoals nu, de Prins Hendrikstraat inrijden.

Steun het voorstel voor een alternatief ontwerp!
Om deze voorstellen een kans te geven zal het College opdracht moeten geven voor een principe-ontwerp waarbij het uitgangspunt zal zijn: hellingen van 3,5%. Bij het verkeerskundige ontwerp moet vervolgens een kostenplaatje komen. Aan de hand van het ontwerp en het kostenplaatje kan een variant worden gekozen. Wij verzoeken u dringend om voorstellen voor het opstellen van een alternatief ontwerp met kostenplaatje te ondersteunen.

Nodigt u ons uit?
Graag zouden we voorafgaand aan de opiniërende raadsvergadering van uw fractie een uitnodiging ontvangen om van gedachten te wisselen over deze kwestie. Zo’n overleg geeft wat ruimer dan in een raadsvergadering de mogelijkheid om de standpunten wederzijds toe te lichten en vragen te stellen. U kunt ons bereiken op onderstaande adressen. In de bijlagen vindt tevens een overzicht van de 70 meldingen die ons inmiddels hebben bereikt.

 

Reacties

Redactie MoiAssen

Related Posts

Trots op Drenthe, startsein voor Addergebroed

Reacties uitgeschakeld voor Trots op Drenthe, startsein voor Addergebroed

Twee Assenaar opgepakt tijdens TT Festival

Reacties uitgeschakeld voor Twee Assenaar opgepakt tijdens TT Festival

Fietser aangereden op Abel Tasmanplein / Industrieweg Assen

Reacties uitgeschakeld voor Fietser aangereden op Abel Tasmanplein / Industrieweg Assen

Madelief Warners wint Asser finale van Nationale Voorleeswedstrijd

Reacties uitgeschakeld voor Madelief Warners wint Asser finale van Nationale Voorleeswedstrijd

Inbrekers slaan weer toe, nu aan Cypreslaan Assen

Reacties uitgeschakeld voor Inbrekers slaan weer toe, nu aan Cypreslaan Assen

Vreemde lucht aan de Lauwers in Assen

Reacties uitgeschakeld voor Vreemde lucht aan de Lauwers in Assen

Kerstmarkt en zang in Assen 2016

Reacties uitgeschakeld voor Kerstmarkt en zang in Assen 2016

IDM – ONK Assen 2015

Reacties uitgeschakeld voor IDM – ONK Assen 2015
comments

leave a comment

Create AccountLog In Your Account