Algemene Waterschapspartij wil meer ambitie voor klimaat in Watervisie WDODelta

Algemene Waterschapspartij wil meer ambitie voor klimaat in Watervisie WDODelta

Algemene Waterschapspartij wil meer ambitie voor klimaat in Watervisie WDODelta

Reacties uitgeschakeld voor Algemene Waterschapspartij wil meer ambitie voor klimaat in Watervisie WDODelta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan de nieuwe watervisie tot 2030 ‘Meer dan Water’. De fractie van de Algemene Waterschapspartij is kritisch en vindt dat het waterschap in de visie nog meer zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van klimaat, duurzame energie en het tegengaan van bestrijdingsmiddelen in het watersysteem. De fractie heeft hierover vragen gesteld.

De fractie van AWP pleit voor een hoger ambitieniveau voor klimaatveiligheid, klimaatadaptatie  en CO2-reductie en overige broeikasgassen, omdat de waterschapstaken hiertoe serieus aanleiding geven. Zo houden de gevolgen van klimaatverandering rechtstreeks verband met de waterveiligheid, hetgeen een hoofdtaak is van het waterschap. Fractievoorzitter Arja Doornbos: “De klimaatscenario’s in het landelijke Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) zijn deels alweer achterhaald. Klimaatverandering gaat sneller dan gedacht en de impact is ook groter. Het is de vraag hoeveel sneller en grotere maatregelen het waterschap kan nemen als het HWBP tekort schiet. Juist op het thema veiligheid moet het waterschap extra alert zijn.”

Duurzame energie

AWP voorziet ook dat binnen afzienbare tijd het afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen kostbaarder is dan het tijdig aanhaken bij groene/ duurzame / hernieuwbare energiebronnen. Daarom vraagt het AWP hoe snel het waterschap aardgas- en fossielvrij kan zijn.

Ambitie voor het watersysteem

Fractieleider Arja Doornbos vindt ook dat de ambitie voor klimaatadaptatie voor het landelijk en stedelijk gebied hoog moet zijn voor zowel de overlast door teveel water als voor droogte. “Extreme weersituaties zullen steeds vaker voorkomen en als waterschap moeten wij dit beter op kunnen vangen.” Daarom wil AWP dat het watersysteem extra veerkracht en buffers krijgt om de voortschrijdende droogte en overlast het hoofd te bieden.”

Samenwerkende waterbeheerders

Het AWP wil voor het watersysteem de kracht van de onderlinge samenwerking met andere waterbeherende overheden in de visie een sterke plaats geven. “Slim watermanagement, waarbij het waterschap de veerkracht in het watersysteem verbeterd en benut, verdient een hoge ambitie. Door het watersysteem als één geheel te zien kunnen de gezamenlijke waterbeheerders elkaar helpen om pieken en dalen op te vangen. Het gaat dan om de relatie tussen bovenstrooms en benedenstrooms, oppervlakte water en grondwater. Maar het gaat ook over water in de stad, in het buitengebied en in de natuur en waar dijken veilig kunnen overstromen. Door de veerkracht van het watersysteem beter te benutten kan bespaard worden op investeringen in de watercapaciteit. Dit vraagt visie, initiatief en samenwerking. “ Volgens Arja Doornbos geldt dit voor het watersysteem in Nederland, maar dus ook bovenstrooms met Duitsland wordt samenwerken belangrijker.

Waterkwaliteit en Bestrijdingsmiddelen

AWP maakt zich zorgen over de impact van bestrijdingsmiddelen op de waterkwaliteit en de leefomgeving en wil dat het waterschap hierin zijn verantwoordelijkheid voor het terugdringen van verontreiniging. Zo bleek ook op een symposium met Provincie Drenthe, waar WDODelta bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd was, dat er meerdere problemen zijn met bestrijdingsmiddelen in het milieu. In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor met risico’s voor mens en natuur.

Bestrijdingsmiddelen beperken

Dit gaat het waterschap aan omdat Nederland zich heeft verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Ook wijst AWP erop dat de toelating en normering van verschillende bestrijdingsmiddelen ter discussie staat. “Dit komt bijvoorbeeld door de negatieve effecten op insecten, zoals bijen, waardoor de voedselpiramide en biodiversiteit schade leiden.

Ook wordt bijvoorbeeld de grote en snel stijgende toename van Parkinson – met name bij agrariërs, in verband gebracht met bestrijdingsmiddelengebruik. Als waterschap moeten wij hier onze ogen niet voor sluiten en overschrijdingen en risico’s voor de waterkwaliteit en biodiversiteit actief beperken door ons voor de veiligheid niet te baseren op achterhaalde normen.

Wij vinden in algemene zin, dat het waterschap voor de taken waarvoor zij verantwoordelijk is, niet kan volstaan met het voldoen aan achterhaalde en tekort schietende regelgeving en beleid.”

De komende weken kunnen allerlei belangen partijen, maar ook individuele inwoners hun mening over de watervisie aan het waterschap laten weten.

Reacties

Redactie MoiAssen

Related Posts

Buitenbrand in de wijk Assen – Oost

Reacties uitgeschakeld voor Buitenbrand in de wijk Assen – Oost

Dodelijk slachtoffer ongeluk N34 is vrouw uit Coevorden (Video)

Reacties uitgeschakeld voor Dodelijk slachtoffer ongeluk N34 is vrouw uit Coevorden (Video)

Vrachtwagen van talud A28 tussen Assen en Vries

Reacties uitgeschakeld voor Vrachtwagen van talud A28 tussen Assen en Vries

Extra bussen tijdens TT Assen

Reacties uitgeschakeld voor Extra bussen tijdens TT Assen

Asociaal rijgedrag op A28 kost 22-jarige man uit Assen zijn rijbewijs

Reacties uitgeschakeld voor Asociaal rijgedrag op A28 kost 22-jarige man uit Assen zijn rijbewijs

Elektrische fiets populair roofgoed in drenthe hoofdstad

Reacties uitgeschakeld voor Elektrische fiets populair roofgoed in drenthe hoofdstad

Orgelconcert Wietse Meinardi in de Adventskerk in Assen

Reacties uitgeschakeld voor Orgelconcert Wietse Meinardi in de Adventskerk in Assen

Buitenspeeldag 2016

Reacties uitgeschakeld voor Buitenspeeldag 2016

Routes startplaats Assen Drentse Fiets4daagse bekend

Reacties uitgeschakeld voor Routes startplaats Assen Drentse Fiets4daagse bekend

Macht over het stuur op de N 33 bij Anderen

Reacties uitgeschakeld voor Macht over het stuur op de N 33 bij Anderen

Auto uitgebrand op de Holtkampen in Annen

Reacties uitgeschakeld voor Auto uitgebrand op de Holtkampen in Annen

TRACTOR PULLING EEXT NIEUWE STIJL, OP NAAR DE VOLGENDE 35 JAAR

Reacties uitgeschakeld voor TRACTOR PULLING EEXT NIEUWE STIJL, OP NAAR DE VOLGENDE 35 JAAR

Create AccountLog In Your Account