Geen verhoging watertarieven nodig volgens VVD

Geen verhoging watertarieven nodig volgens VVD

Geen verhoging watertarieven nodig volgens VVD

Reacties uitgeschakeld voor Geen verhoging watertarieven nodig volgens VVD

Regio – In de recente brief van het college aan de raad wordt aangegeven dat er een stevige verhoging komt van de jaarlasten per huishouden (ca. 4,5%) en dan komt daar nog de BTW verhoging bovenop, waardoor de totale verhoging op ruim 6% komt. En het is niet nodig volgens de VVD-Assen.
Volgens de WMD zijn er 3 redenen voor de tariefsverhoging de:
1. Investeringen vanwege drinkwaterkwaliteit en leidingnet. 2. Investeringen t.b.v. sloop/nieuwbouw van drinkwaterpompstation Beilen (incl. een levering van drinkwater aan Vitens) wat een gunstig effect gaat hebben op het drinkwatertarief in de komende jaren. 3. Versterking van het eigen vermogen n.a.v. de Indonesië activiteiten. Dit is noodzakelijk om voldoende financieringsbronnen te verkrijgen voor bovengenoemde investeringen.

Uit deze informatie blijkt dat de WMD moeite heeft om kapitaal aan te trekken van financiers. Blijkbaar is het eigen vermogen zo laag dat banken twijfelen om geld te lenen. Helaas kiest de WMD als oplossing om de inwoners van Drenthe meer (eigenlijk dus te veel) te laten betalen en daarmee het eigen vermogen te versterken. VVD raadslid Bert Homan zegt daarover: “Dat is dood geld, alleen om bankiers tevreden te stellen. En onze inwoners moeten dat betalen.”

Een verkeerde oplossing volgens de VVD. Als er geld moet worden aangetrokken voor investeringen, dan kunnen de aandeelhouders(gemeenten en provincie) ook garant staan. Veel goedkoper en maakt tariefsverhoging, volgens informatie van de WMD, niet nodig.
Daarom heeft de VVD-Assen fractie een 8-tal schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Zie bijlage
Schriftelijke vraag VVD-fractie n.a.v.: Brief college 2018-01543 Tariefsverhoging WMD

In de brief van het college wordt aangegeven dat er 3 redenen zijn voor de tariefsverhoging de komende jaren bij de WMD: 1. Investeringen vanwege drinkwaterkwaliteit en leidingnet. 2. Investeringen t.b.v. sloop/nieuwbouw van drinkwaterpompstation Beilen (incl. een levering van drinkwater aan Vitens) wat een gunstig effect gaat hebben op het drinkwatertarief in de komende jaren. 3. Versterking van het eigen vermogen n.a.v. de Indonesië activiteiten. Dit is noodzakelijk om voldoende financieringsbronnen te verkrijgen voor bovengenoemde investeringen.

Onze vragen:

1. Bent u het met de VVD eens dat investeringen in het leidingnetwerk behoren tot het reguliere bedrijfsproces en dat de gevolgen van die investeringen daarom al in de begrotingen moeten zijn opgenomen.

2. Waarom is dat blijkbaar niet gedaan?

3. Investering c.q. sloop van het station Beilen behoort toch tot de “normale” bedrijfsactiviteiten?

4. Waarom is daar in het verleden geen rekening gehouden met de gevolgen van deze investeringen in de begrotingen?

5. Blijkbaar ziet de directie de noodzaak het eigen vermogen te versterken. Klopt het dat op dit moment dat eigen vermogen nog niet negatief is?

6. Als een “klein” eigen vermogen een nadeel is bij het aantrekken van kapitaal door de WMD om de noodzakelijke investeringen te doen, waarom staan de aandeelhouders dan niet garant, zodat financiers wel geld verstrekken?

7. Bent u het met de VVD fractie eens dat deze verklaringen van de WMD directie op zijn minst onduidelijk zijn en rammelen?

8. Wat gaat het college aanvullend doen om, zoals toegezegd, de tariefstijgingen tot een minimum te beperken gezien de bovenstaande bevindingen?

Reacties

Redactie MoiAssen

Create AccountLog In Your Account