Subsidie van provincie voor aanpak Europaweg Zuid

Assen – Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Europaweg Zuid in Assen ontvangt de gemeente een bijdrage van de provincie Drenthe.

Dat heeft de provincie bepaald in de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer 2014 is onlangs is vastgesteld.

De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ingediend voor de verdeling van de BDU. Het gaat hierbij om de aanleg, reconstructie of herinrichting van wegen, fietspaden en kruispunten.

Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage voor een rotonde in Borger en het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Europaweg Zuid in Assen.

Verder stelt het college een miljoen euro beschikbaar voor het Verkeerseducatie programma `Gedrag’ van het VVBD. Dit wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Dit programma is er op gericht om met gedragsbeinvloedende maatregelen de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

In totaal heeft de BDU voor Drenthe in 2014 ongeveer 25,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan gaat circa 20 miljoen euro naar de exploitatie van het openbaar busvervoer en 4,5 miljoen euro naar infrastructurele projecten.

Gemeenten dragen zelf 60% tot 80% van de totale kosten van deze projecten. De BDU verkeer en vervoer is een financiele bijdrage die provincies jaarlijks ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. Provincies bepalen de verdeling van de BDU, in overleg met hun partners

Reacties

Redactie MoiAssen

leave a comment

Create AccountLog In Your Account