PrO Assen viert vijfjarig bestaan met gebak

Assen – Vijf jaar geleden werd het schoolgebouw van Pro Assen aan de Zwartwatersweg in gebruik genomen en dat feit wordt feestelijk herdacht. In die vijf jaar heeft men niet stil gezeten. Naast het hoofdgebouw is een nieuwe kas met leslokaal verrezen en achter de school is de tuin uitgebreid. Aan dit project wordt nog steeds gewerkt in samenwerking met het bedrijfsleven. Ook de komende jaren blijft PrO Assen volop in beweging en zal in 2015 een van de gebruikers worden van het Natuur, Milieu en Educatiecentrum; NME in het Asserbos.

Het lustrum is een legitieme gelegenheid om eens extra aandacht op deze voor Assen belangrijke onderwijsinstelling te vestigen. Daarom kwam wethouder Maurice Hoogeveen (Onderwijs) maandagmorgen om half twaalf naar de school met een smakelijke missie.

Omdat het gebruikelijk is dat een jarige trakteert zal hij ook namens het bestuur, aan de leerlingen om half twaalf in de kantine gebak aanbieden. Maar eerst even jullie aandacht voor de gezonde schoolkantineschaal  daar begon Maurice Hoogeveen zijn toespraak mee Dit jaar zijn er 80 schalen uitgereikt Waarvan 2 in Drenthe De nieuwe Veste in Coevorden en Pro Assen Dat dat bereikt is gaan we de volgende mensen even in het zonnetje zetten  Lammie Bodde Jeroen Gansekoele Refka Kuc  (helaas afwezig)Marinus Moek zij krijgen dus niet een gebakje maar fruit.

 

Daarna Begon Maurice samen met een leerling de tompoezen met school logo  uit te delen. Buiten naast de school waren ze met  de tuin bezig met zware werktuigen  de wethouder ging daar ook even kijken een leerlingen stage project de belangstelling van de leerlingen om aan de wethouder te vertellen hoe ze dit werk vinden. zelf klom hij ook nog even op de graafmachine.      

Reacties

Redactie

leave a comment

Create AccountLog In Your Account