kandidatenlijst OP ASSEN

Assen – En dát is het voornaamste doel van OP ASSEN! OPPASSEN dat er geen potje van wordt gemaakt! OPPASSEN dat het geld niet verkeerd wordt uitgegeven! OPPASSEN dat we de boot niet gaan missen! Maar ook OPPASSEN dat Assen goed op z’n sociaal zwakkeren past! Voor OP ASSEN staan de inwoners centraal, ongeacht kleur of afkomst, van de kleinste tot de jeugdige en tot de oudere!

En daar gaan wij goed OPPASSEN!! Laat ons die befaamde luis in de pels zijn!
OP ASSEN is een nieuwe Asser partij, die op 19 maart in Assen mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Meer info:  www.opassen.com   of    www.op-assen.com !

Voor 6 euro per jaar kun je je daar tevens aanmelden als volwaardig OP ASSEN lid!

Doe wat je zegt en zeg wat je doet! En dat vooral allemaal zo eerlijk, betrouwbaar en transparant mogelijk!   Dát is dus onze insteek! We hebben een broertje dood aan kiezersbedrog en een hekel aan stiekum gedoe, mooi praterij, leugens en huichelarij!

En gladde pluchezitters mogen ze van ons ook definitief achter het behang plakken! Behalve dat wij van OP ASSEN voor jou beter OP ASSEN gaan PASSEN, zijn er ook best een aantal, dat wij veranderd willen zien. Zaken waar wij als raadsfractie dan ook fanatiek mee aan de slag gaan de komende raadsperiode!

In tegenstelling tot de werkwijze van vele andere politieke partijen, zetten wij onze belangrijke punten, hier een beetje leuk en ook een beetje kris kras door elkaar, zodat het lekker wegleest en je eigenlijk ook gelijk snapt wat er wordt bedoeld. OP ASSEN is gewoon (en) duidelijk ANDERS! Hieronder dus die voor ons extra belangrijke punten:
**********************************************************************************************************

Met ondersteuning van het ondernemersfonds hebben de laatste jaren veel nieuwe leuke activiteiten plaatsgevonden. Dit moet worden uitgebreid, zodat er iedere week wel wat te doen is in Assen. Assen moeten eens een keer van haar saaie oude ambtenarenstad imago af! Het is alweer een oude kreet, maar Assen moet veel meer gaan bruisen. Dat zal weer meer mensen vanuit de regio aantrekken en dat komt dan weer ten goede aan onze middenstand en horeca.

OP ASSEN vindt de locatie van de huidige warenmarkt….Nieuwe Huizen/Brinkstraat….héél slecht gekozen. Twee dagen per week ondervindt het doorgaand verkeer hier behoorlijk last van. Wij beseffen dat het Koopmansplein als evenementenplein een geweldige locatie is, maar eigenlijk zou de (al behoorlijk uitgedunde) warenmarkt daar weer vrij goed terecht kunnen; vooral op die woensdagen en zaterdagen dat het Koopmansplein “vrij” van activiteiten is.

Wij vinden de Kruisstraat en/of een gedeelte van de Gedempte Singel een goed alternatief om bij een “bezet” Koopmansplein als uitwijkmogelijkheid te dienen voor de warenmarkt.

Behalve camera toezicht op een aantal cruciale punten vinden wij van OP ASSEN dat de politie tegenwoordig te veel achter de computer zit. Wij willen dat blauw weer meer op straat. Assen heeft wettelijk recht op minimaal 13 wijkagenten en wat ons betreft mogen die wijkagenten ook best een stuk beter zichtbaarder zijn in alle wijken. Raddraaiers moeten steviger aangepakt worden zodat iedereen….jong en oud…onbezorgd over straat kan gaan!

Meer fietsenstallingen en parkeermogelijkheden voor scooters in centrum en bij het station.Bedrijven krijgen zo veel mogelijk ruimte om hier te (komen) ondernemen en de houding van de gemeente en haar ambtenaren, is daarbij vooral heel positief en actief ondersteunend.

Overbodige en vaak zinloze regelgeving moet  dan ook heel snel worden afgeschaft.
Ambtenaren die burgers als lastig  en soms zelfs als nummers beschouwen en zich daar naar gedragen, moeten uit hun denkbeeldige ivoren torens worden “getrokken” en snel worden heropgevoed dan wel elders maar een andere baan gaan zoeken.

Leegstand van winkels en kantoren beter aanpakken. Er kan overwogen worden om in de aanloopstraten naar het centrum, wonen in en boven leegstaande winkels toe te staan. Tevens zouden de etalages van leegstaande winkels leuker kunnen worden ingericht. En lege winkels zouden tijdelijk beschikbaar kunnen worden gesteld aan creatieve of sociale ondernemingen.

Meer openbare verlichting op sociaal onveilige plekken.
Afvalcontainers in de binnenstad moeten plaatsmaken voor ondergrondse containers
En bij de winkelcentra in de wijken moeten plastic-afval-containers geplaatst worden.

OP ASSEN is voorstander van het organiseren van meer muziekfestivals in de TT-hal en onder bepaalde voorwaarden ook openlucht – muziek – festivals op en rond het TT – circuit zelf.
OP ASSEN vindt het niet kunnen dat Asser ondernemers, tijdens die paar drukke dagen in de TT week, absurde hoge precariorechten moeten betalen om hun eigen artikelen uit hun eigen raam te mogen verkopen. Wij zijn ook tegen hekken rond de binnenstad tijdens het TT festival. Het TT-festival moet uiteraard altijd gratis toegankelijk blijven.

Behalve aan de Baggelhuizerplas zou het Bevrijdingsfestival ook in het klein gevierd moeten gaan worden in de Asser binnenstad, desnoods dan maar met inzet van pendelbussen.

5 mei is een feest voor iedereen! En dus ook voor de Asser middenstand en horeca.

Hekken rondom een bevrijdingsfestival geeft echt géén “bevrijd” gevoel vinden wij!

Tijdens een dergelijk feest, mag je het publiek dan ook echt niet opsluiten. Punt uit!

De programmering van theater De Nieuwe Kolk dient meer regionaal en commerciëler afgestemd te worden; ook meer samenwerking met de theaters in de regio en beslist geen (onzinnige) voorstellingen meer programmeren die nog amper publiek trekken.

Ook kunnen de veelal lege ruimtes in deze prachtige cultuur-tempel, aantrekkelijker en commerciëler worden benut. Laat kunstenaars er maar exposeren, of verhuur tijdelijk ruimte aan b.v. een garage, om hun nieuwste auto’s te showen. De Nieuwe Kolk moet vooral overdag een verlengstuk worden van het Asser centrum, meer aansluiting bij het winkelende publiek.

Voedselbanken zouden niet nodig moeten zijn, maar zijn uit de samenleving niet meer weg te denken. OP ASSEN stelt dan ook voor om de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie en ook de jaarlijkse kerstcadeaubonnen aan raadsleden, af te schaffen. Er is de laatste jaren ontzettend veel bezuinigd! Niets is bijna ontzien….behalve het gemeentebestuur zelf. Dus dat deze gelden volledig ten goede aan de Voedselbank komen, lijkt ons niet meer dan billijk.

Goede betrokkenheid bij verdere Asser buurtontwikkeling in overleg met de buurtbewoners.

OP ASSEN ondersteunt het jongereninitiatief om een alcoholvrij cafe in Assen te realiseren.

De sport steunen wij in de volle breedte. Talenten moeten zich  kunnen ontwikkelen en moeten worden ondersteund waar nodig.   Assen moet vooral in beweging blijven.

OP ASSEN is een groot voorstander van een openlucht zwembad. Wellicht is er een publiekprivate samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk.

Wij zijn een sociale partij met een groot hart voor de dieren.

Dierenwelzijn staat dan ook hoog in ons vaandel.

Moet ons geld vernietigd worden aan dingen als Florijn As, het Kanaal en Havenkwartier???

De aankleding van de Havenkade met een futuristisch aandoende glazen muur is wat ons betreft ook niet nodig gezien de ervaringen met de glazen panelen aan de Europaweg.

Beëindiging uitbouw Industrieterrein Assen Zuid, want er is nog ruimte genoeg op het Messchenveld. (Hier staat trouwens ook nog het nodige te koop en te huur!)

                             ****Het wordt weer OPPASSEN geblazen****

En hieronder staan onze (trotse) OP ASSEN kandidaten:              
 1601155_212930082231245_1939780352_n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                      

Reacties

Redactie MoiAssen

Related Posts

De Politie: ‘Mensen zagen vuurwapen na ruzie in horecagelegenheid Assen’

Reacties uitgeschakeld voor De Politie: ‘Mensen zagen vuurwapen na ruzie in horecagelegenheid Assen’

Lezing Genezing langs geestelijke weg – de sleutel voor de gezondheid van morgen?

Reacties uitgeschakeld voor Lezing Genezing langs geestelijke weg – de sleutel voor de gezondheid van morgen?

Eenzaamheid bij hoogbegaafden

Reacties uitgeschakeld voor Eenzaamheid bij hoogbegaafden

WK Superbike 2018 op het TT Circuit in Assen

Reacties uitgeschakeld voor WK Superbike 2018 op het TT Circuit in Assen

Kind gewond bij ongeval op de Boomgaard in de wijk Kloosterveen Assen

Reacties uitgeschakeld voor Kind gewond bij ongeval op de Boomgaard in de wijk Kloosterveen Assen

Gespuis wordt afgeschrikt door Whatsapp buurtpreventie

Reacties uitgeschakeld voor Gespuis wordt afgeschrikt door Whatsapp buurtpreventie

Spokentocht Assen Baggelhuizerplas 2017

Reacties uitgeschakeld voor Spokentocht Assen Baggelhuizerplas 2017

Man slaat ramen bij werkplein Drentsche Aa in Assen met hakbijl in

Reacties uitgeschakeld voor Man slaat ramen bij werkplein Drentsche Aa in Assen met hakbijl in

leave a comment

Create AccountLog In Your Account