• Man staat met pistool op spoor aan de spoorstraat in Assen, politie trekt dienstwapen
  • Geslaagde meet & greet bij Vaart Welzijn
  • Noordelijke mbo’s organiseren last minute voorlichtingsbijeenkomst
  • 230 Cliënten en begeleiders van Van Boeijen rijden Rally zonder Poespas
  • Egbert Prent uit Assen (OpAssen) stopt ermee na twintig jaar

Geslaagde meet & greet bij Vaart Welzijn

Assen – Het MVO-Platform van AssenvoorAssen heeft een succesvolle meet&greet georganiseerd bij gastorganisatie Vaart Welzijn. Naast een informatieve presentatie over Vaart (meer…)

Read More >>

COPYRIGHT

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

00ATIK-TANDARTSPRAKTIJK-V2

Klachten en Informatie

Als u klachten heeft over een artikel, of de titel ervan, staat u natuurlijk altijd vrij om hier een mening over te hebben en die met ons te delen. Wat u dan kunt doen is contact opnemen met de redactie en deze zal dan samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
© MoiAssen - Powered by WordPress and Hostmarks